Samlet beredskabsplan

Sikringen af et godt undervisnings- og arbejdsmiljø på Rysensteen Gymnasium er udgangspunktet for denne beredskabsplan, der sætter fokus på sikkerhedsspørgsmål indenfor en række centrale områder (se nedenstående oversigt). Beredskabsplanen giver på den ene side en oversigt over den forebyggende indsats og på den anden side en beskrivelse af udmøntningen af kriseberedskabet i forbindelse med, at en evt. krise indtræffer.

Marts 2010 (revideret sept. 2011)

NÆRMESTE HJERTESTARTER

  • Tietgensgade 74 (Stueetagen, vest. Tårnet ved udgangen)
  • Flæsketorvet 60 (Kantine 1. sal)