Retningslinjer for brug af Lectio

Lectio er skolens administrative system. Det bruges som planlægningsværktøj for de ansatte. Her samles information om skema, undervisningsforløb, elevernes studieaktivitet, elevernes standpunkt, eksamen mm. 

Retningslinjer for oprettelse af moduler, lektiegivning samt rammer for skr. afleveringer

Oprettelse af nye lektioner på ’tomme’ pladser:

 1. Hvis der er tale om morgen- eller mellemtimer, skal nyoprettelser lægges ind senest en uge før lektionen, og der skal optimalt set være mulighed for, at den pågældende lærer har klassen/holdet i en lektion inden, så vedkommende kan give besked.
 2. Hvis der er tale om ydertimer i slutningen af skoledagen, skal nyoprettelser lægges ind senest 14 dage før den pågældende lektion.

Ændring af eksisterende lektioner: timebytte og aflysninger:

 1. Foretages i god tid – ca. en uge inden den pågældende ændring.
 2. Kan i særlige tilfælde foretages med forholdsvist kort varsel – fx to til tre dage – dog under hensyntagen til elevernes lektiebyrde.
 3. Aflysning af morgenmoduler skal ske så hurtigt som muligt, så klassen kan nå at orientere sig om aflysning inden skoledagen begynder.

Lektiegivning:

 1. Alle lektier til den kommende uge lægges som hovedregel ind senest fredag kl. 21.00.
 2. Der gives lektier for mundtligt i timen, og lektien skrives hurtigst muligt ind.
 3. Ændringer i lektien skal rettes i overensstemmelse med ovenstående.

Skr. afleveringer:

 1. Så snart teamet har frigivet semesterplanen for klassens skriftlige afleveringer, skriver de enkelte lærere samtlige afleveringer ind i Lectio.
 2. Små afleveringer – max en elevtime – skrives ind senest den dag, de er givet for.
 3. Større afleveringer bør som hovedregel udleveres i så god tid, at eleverne minimum har to weekender til at lave dem. Ved ferier gives minimum tre weekender.