Global Dannelse på Rysensteen

Global dannelse er evnen til at gribe den globaliserede verdens muligheder og bidrage til at løse dens udfordringer.

Idealet er den vidende, samfundsengagerede og empatiske verdensborger.

Verdensborgerskabet indbefatter både evnen og viljen til at engagere sig i debatter om og løsninger på globale udfordringer. Det indbefatter også kompetencerne til - forankret i egne demokratiske værdier - at kunne møde mennesker fra andre lande med respekt for forskelle i traditioner, sprog, religioner, vaner og livsform.

Fundamentet for engagementet i verdens udfordringer bygger på solid faglig viden og dannelse. Denne får eleverne gennem den daglige undervisning i fagene, hvor globale problemstillinger - ofte forbundet til FNs 17 verdensmål -  og spørgsmål om ansvarligt medborgerskab behandles. Herudover styrkes elevernes globale dannelse i samarbejdet med vores 14 partnerskoler, hvor værtskab og besøg indrammes af en faglig tilgang til kulturmøder med ønsket om at styrke elevernes empati.

Indholdet og formålet med Global Citizenship Programme er struktureret omkring en fokuseret progressionsplan og dannelsesmetro.

 

Forhenværende generalsekretær Ban Ki-Moon besøger Rysensteen i forbindelse med drøftelser om et FN-museum
Forhenværende generalsekretær Ban Ki-Moon besøger Rysensteen i forbindelse med drøftelser om et FN-museum

Kronprinsesse Mary og Brigitte Macron besøger Rysensteen
Kronprinsesse Mary og Brigitte Macron besøger Rysensteen

Elever viser gæster fra vores kinesiske partnerskole rundt i København
Elever viser gæster fra vores kinesiske partnerskole rundt i København