Feedback-strategi

På Rysensteen prioriterer vi arbejdet med at give eleverne løbende formativ feedback højt. Centralt i den formative feedback står, at hver enkelt elev skal have en klar idé om, hvad målet med en opgave, et undervisningsmodul eller et helt forløb er.

Alle faggrupper har derfor udarbejdet en strategi for, hvordan fagets lærere bedst giver feedback, så eleverne konstant kan forbedre sig fagligt, både mundtligt og skriftligt. På Rysensteen får elever både feedback af deres lærer, men vi træner også eleverne i at give hinanden feedback for at styrke deres analytiske blik. Vi arbejder for, at hver enkelt elev kender sine styrker og de områder, som skal trænes ekstra.

Læs mere om de forskellige strategier på undersiden De fem feedback-former.

Læs om feedback-strategien på Rysensteen