Tilbud uden for undervisningen

På Rysensteen Gymnasium tilbyder vi en lang række aktiviteter, der ligger uden for den normale undervisning; langt de fleste af disse aktiviteter foregår på tværs af klasser og årgange og er dermed med til at styrke fællesskabet på skolen. Nogle af aktiviteterne er arrangeret af udvalget Skolekultur bestående af ledelse, lærere og elever, og de ligger som regel inden for normal skoletid. Andre aktiviteter, som kan være planlagt af såvel lærere som elever foregår efter skoletid. Læs mere om de mange tilbud i menuen.