Fra digitalt fællesskab til digitalt medborgerskab

På Rysensteen Gymnasium ser vi elevernes udvikling af digital dannelse som en vigtig del af deres samlede lærings- og dannelsesproces.

Til at understøtte denne udvikling har vi bl.a. iværksat et initiativ vi kalder ‘Fra digitalt fællesskab til digitalt medborgerskab’. Initiativet er et helskoleprojekt der består i, at samtlige elever får tre forskellige oplæg, der hver især giver forskellige perspektiver på aktuelt stof inden for en digitaliseret verden. 

Alle oplæggene følger en skabelon, hvor den generelle viden og indsigt inden for et område kobles til en personlig og nær erfaring. Det mener vi giver det bedste udgangspunkt for at eleverne kan forholde sig reflekterende til de udfordringer og muligheder der gør sig gældende i samspillet mellem mennesket og det digitale.

Oplæggende danner en progressionsplan hen over de tre år.

1.g - Digitale fællesskaber
Her vil fokus for oplægget være på hvordan eleverne interagere i sociale fællesskaber, og hvordan brugen af sociale medier kan have negative såvel som positive indvirkninger på dannelsen af disse fællesskaber. Det primære fokus vil her være på de mere lokale og nære sociale fællesskaber.

Oplæg 2023/2024: Forfatter og journalist Milla Mølgaard med oplæg og efterfølgende samtale med en unge kvinde der tidligere har fået delt seksuelt krænkende videomateriale uden samtykke. Oplægget vil give et indblik i nogle af de fællesskabsdannende normer der kan være på spil ved digital billeddeling uden samtykke.

2.g - Digital kritisk tænkning
Her vil fokus for oplægget være på, hvordan eleverne som brugere af diverse digitale platforme kan forholde sig kritisk tænkende til det indhold de møder på internettet. Det primære fokus vil her være på samspillet mellem afsenderen og modtager samt på selve indholdet og de bagvedliggende mekanismer hos diverse digitale platforme.

Oplæg 2023/2024: Forfatter og journalist Torben Sangild med oplæg og efterfølgende samtale med en person der selv har oplevet konsekvenserne af ikke forholde sig kritisk tænkende i sin færden på nettet. Oplægget vil give indblik i samspillet mellem det enkelte individ og de digitale mekanismer der er på spil, når man ikke er i stand til at forholde sig kritisk tænkende overfor det indhold man møder på digitale platforme. 


3.g - Digital medborgerskab
Her vil fokus for oplægget være på, hvordan man kan engagere sig som aktiv medborger i en digitaliseret verden, hvor ytringsfrihed, demokrati og menneskerettigheder på en og samme tid synes både styrket og svækket. Det primære fokus vil her være på fællesskaber i et bredt samfundsperspektiv.

Oplæg 23/24: Forfatter og oplægsholder Maia Kahlke Lorentzen med oplæg og efterfølgende samtale med ung mand der tidligere har været tiltrukket af digitale fællesskaber, der var præget af en kvindeundertrykkende tone. Oplægget vil give indblik i de samfundsmæssige og digitale mekanismer, der kan drive en ung mand mod nogle mere ekstreme holdninger samt hvilke demokratiske udfordringer det kan give.