Læreplan & Progressionsplan

Baggrund for Global Citizenship Programme på Rysensteen Gymnasium

På Rysensteen Gymnasium har det grundlæggende værdisæt siden 1990'erne været rundet af en demokratisk omgangsform både i undervisningen og i skolekulturen generelt. Eleverne har altid haft medindflydelse i mange beslutninger, har deltaget aktivt i evalueringsopbygninger og har ofte påtaget sig et stort ansvar ved planlægning af tiltag på skolen eller ved tilrettelæggelse af arrangementer.

Dette blev i 2011 udbygget med en stor international satsning kaldet Global Citizenship Programme, der udover partnerskoler over hele verden til alle spor også har resulteret i en læreplan, der nøje beskriver, hvordan vi arbejder med programmet  i den daglige undervisning. I 2015 blev Rysensteen Gymnasium godkendt som international profilskole for dette arbejde. 

Læs vores læreplan for Global Citizenship Programme nedenfor, og se hvordan den udmøntes i skolens progressionsplan.

Se Rysensteens GCP-læreplan
Se Rysensteens progressionsplan for GCP i skoleåret 2022-23

Læreplan & Progressionsplan for GCP