Ansøgning til profilplads

Rysensteen: En profilskole

På Rysensteen Gymnasium har vi siden 2012 arbejdet målrettet med at opbygge en international profil gennem vores Global Citizenship Programme. Programmet har til formål at styrke elevernes internationale og interkulturelle kompetencer. Alle skolens elever er en del af programmet, og alle skolens fag bidrager hertil.

På baggrund af Global Citizenship Programme er Rysensteen godkendt af Region Hovedstaden som profilskole, og kan optage elever med særlige internationale og interkulturelle erfaringer og kompetencer  - uden om det i øvrigt gældende optagelseskriterium.


Sådan ansøger du om optagelse på profilen:

Læs om kriterierne for optagelse og download ansøgningsskemaer her 

  • Udfyld relevante ansøgningsskema(er) og indsaml eventuelt relevant dokumentation
  • Søg via optagelse.dk 
  • Husk at angive Rysensteen Gymnasium som 1. Prioritet
  • Afkryds “Med forrang”
  • Vedhæft ansøgningsskema(er) og anden relevant dokumentation


Hvis ansøgningen skulle blive afvist, vil den automatisk blive overført til puljen med øvrige 1. prioritetsansøgere og blive behandlet efter gældende optagelseskriterier.


Profilansøgere får ikke særskilt svar på deres ansøgning, men informeres sammen med de øvrige optagede elever i e-boks via et optagelsesbrev.

Vil du vide mere?

Læs ansøgningen her.
Læs lære- og progressionsplaner for skolens Global Citizenship Programme her.
Læs om vores partnerskoler her.

 

Besøg fra kinesisk partnerskole