Ansatte i ledelse

Rektor

gt@rysensteen.dk

 

Opgaver

 • Strategi
 • Økonomi
 • Overordnet personaleledelse
  herunder ansættelser og opgavefordeling
 • Bestyrelsesstyring
 • Politisk kommunikation

Faggruppeledelse

 • Matematik
 • Fysik
 • Informatik
 • Fransk
 • Retorik
 • Erhvervsøkonomi

 

 

 

 

 

 

 

Vicerektor

lke@rysensteen.dk

 

Koordinering med rektor og uddannelseschefer.

Almen dannelse

 • Digital dannelse
 • Frivillighed
 • Sundhed og trivsel
 • Talent
 • Overgang fra grundskole
 • NORA

Opgaver

 • Elevoptag
 • 1.g-klasserne
 • Grundforløb
 • Politikker
 • Studievejlederne og eksterne samarbejder
 • Årsplan
 • Personaleledelse herunder opgavefordeling

Faggruppeledelse

 • Studievejlederne
 • Kinesisk
 • Spansk
 • Tysk
 • Naturgeografi
 • Psykologi
 • Oldtidskundskab

Uddannelseschef

as@rysensteen.dk

 

Global dannelse

 • Kommunikation med partnerskoler
 • Ekstern kommunikation om global dannelse og genbesøg
 • Progressionsplan
 • Udgivelse af litteratur om global dannelse

Opgaver

 • 2.g-klasserne
 • Innovation
 • Klima
 • Personaleledelse
  herunder opgavefordeling

Faggruppeledelse

 • Engelsk
 • Religion
 • Dansk
 • Drama
 • Idræt

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelseschef - Chef for pædagogisk udvikling

jha@rysensteen.dk

 

Faglig dannelse

 • Kvalitetssikring og medudvikling af skolens pædagogiske og didaktiske indsatsområder

Opgaver

 • Eksamen
 • SRP, SRO, DHO
 • 3.g-klasserne
 • GSK og selvløftere i sprog
 • Personaleledelse herunder opgavefordeling
 • GDPR

Faggruppeledelse

 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Filosofi
 • Historie
 • Kemi
 • Musik
 • Samfundsfag
 • Almen Sprogforståelse
 • Naturvidenskabeligt grundforløb