Anders Schultz

Uddannelseschef

as@rysensteen.dk

 

Global dannelse

 • Kommunikation med partnerskoler
 • Ekstern kommunikation om global dannelse og genbesøg
 • Progressionsplan
 • Udgivelse af litteratur om global dannelse

Opgaver

 • 2.g-klasserne
 • Innovation
 • Klima
 • Personaleledelse
  herunder opgavefordeling

Faggruppeledelse

 • Engelsk
 • Religion
 • Dansk
 • Drama
 • Idræt