Fagligt Forum

Kommissorium for Fagligt Forum

Medlemmer af Fagligt Forum: AAO, AF, JR, Mi, MLe, TB, TN, UD

Formålet med udvalget

  • Fagligt Forum skal give stemmer til fagligt/pædagogiske iagttagelser til og for de indsatser vi påtænker at arbejde med på Rysensteen Gymnasium - både dem, der kommer udefra, (reformer og bekendtgørelser) og dem, der vokser op indefra i skolens organisation
  • Fagligt Forum skal fungere som følgegruppe på igangværende indsatser og sikre integration af tiltag i den bredere faglighed på Rysensteen Gymnasium
  • Fagligt Forum skal repræsentere alle fakulteter 

 

Struktur

  • Fagligt Forum består af 6 fagkoordinatorer -  2 rep. fra hum, 2 rep. fra science, 1 rep. fra samf og 1 rep. fra krea/idræt - samt tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant og rektor. Derudover vil chefer og ledere fra styregrupperne være til stede afhængig af dagsorden.
  • Fagligt Forum mødes 4 gange om året med en dagsorden, som repræsentanterne kan forberede sig på ved at drøfte det med fakultets-kolleger. Rektor er - sammen med den øvrige ledelse - ansvarlig for dagsorden, og medlemmerne kan bidrage med punkter. 
  • Udpegning/valg til Fagligt Forum foregår blandt de relevante fagkoordinatorer indenfor fakulteterne. Hvis der opstår uenighed om repræsentationen vil ledelsen kunne inddrages i beslutningen. 
  • Medlemmerne sidder i 2 år. Efter første år udskiftes den ene af de to repræsentanter fra hum og science efter aftale blandt fagkoordinatorerne. Efter to år de fire øvrige medlemmer. Og så fremdeles. 

 

Her kan du læse om Rysensteens faglige forum