Talentudvikling

På Rysensteen Gymnasium gør vi en indsats for, at elever med specielle evner og fagligt overskud får mulighed for at udvikle sig yderligere. I vores studieretningsstruktur er der bl.a. mulighed for at læse fem fag på A-niveau (mod de traditionelle fire), men ud over dette foregår der mange aktiviteter, som rækker ud over den daglige undervisning i form af faglige konkurrencer, brobygning med universiteter og erhvervsliv. 

Aktiviteterne varierer meget i form og indhold. Nogle aktiviteter kræver ansøgninger som Talentudvalget vurderer, andre har indledende konkurrencer. Der findes også tilbud for hele klasser og for små hold.

Talentudvikling på Rysensteen