MEP/MUN

Model European Parliament (MEP) - International

MEP International er en simulation af Europaparlamentet. To gange årligt mødes flere hundrede unge delegerede fra de 27 EU-lande i en uge for at danne deres eget ungdomsparlament. De unge parlamentarikere diskuterer aktuelle politiske problemstillinger og skriver resolutioner i mindre komitéer. I den store plenarforsamling, The General Assembly, stemmer alle delegerede om de mange forskellige resolutioner. Der er naturligvis også tid til socialt samvær og sightseeing. Alt foregår på engelsk.

Læs mere her.
Kontaktlærer: KS.

Model European Parliament - Baltic Sea Region

Der er to årlige MEP-BSR sessioner. Konceptet er det samme som ved de internationale MEP, bortset fra at deltagerne her kommer fra de 10 lande omkring Østersøen. Her diskuteres politiske problemstillinger, der er relevante for Østersøregionen. Alt foregår på engelsk.

Læs mere her.
Kontaktlærer: KS.

Model United Nations

Model United Nations (MUN) er en simulation af FN. Deltagerne diskuterer aktuelle politiske problemstillinger, skriver resolutioner og holder afstemning om disse i The General Assembly. Ved MUN repræsenterer de unge et andet FN-land end deres eget og man skal derfor på forhånd have sat sig ind i dette lands holdninger inden for bestemte emner. Der afholdes mange MUN-arrangementer over hele verden og Rysensteen deltager i nogle af disse. Alt foregår på engelsk.

Kontaktlærere: LN.

Rysensteenere til MEP

Rysensteenere til MUN-konference i Hamburg.
Rysensteenere til MUN-konference i Hamburg.