Studieretninger 2024

Alle studieretninger på STX rummer op mod 70 % obligatoriske fag. Dansk, historie, engelsk B, 2. fremmedsprog, religion, oldtidskundskab samt matematik C og grundlæggende science er fag, som alle klasser har. Når vi alligevel omtaler studieretningerne som centrale, skyldes det, at de obligatoriske fag i udpræget grad tones efter de studieretningsfag, som du vælger. Derfor skal du vælge efter din interesse og dine evner.

For information om, hvilke krav der er for optagelse på de videregående uddannelser, se Uddannelsesguiden.

Læs mere om de enkelte studieretninger, som Rysensteen Gymnasium udbyder i år på undersiderne.