Dannelsesformål for indsatser i Faglig Dannelse

Et gennemgående ideal i den faglige dannelse er at udvikle kritisk reflekterende mennesker, som aktivt og ansvarligt kan samarbejde og handle i en verden i forandring.


De overordnede dannelsesmål er at styrke:

  • Elevernes evne til fordybelse
  • Elevernes evne til at dygtiggøre sig gennem samarbejde
  • Elevernes evne til at lytte og lære af andre
  • Elevernes mod til at afprøve og turde fejle uden at give op
  • Elevernes faglige og personlige myndighed
  • Elevernes evne til at indgå ansvarligt i relationerne til andre i klasserummet
  • Elevernes evne til at strukturere deres hverdag hensigtsmæssigt
  • Elevernes bevidsthed om de forskellige perspektiver fagene tilbyder for at forstå en kompleks verden