Faglig Dannelse

Gennem et engagerende og fagligt ambitiøst læringsmiljø styrker vi elevernes nysgerrighed og skaber vidende og forundringsparate medborgere.

Undervisningen på Rysensteen Gymnasium er præget af store faglige ambitioner og innovative tilgange. Elevernes og lærernes brændende engagement styrkes grundlæggende i undervisningen. Det er her de tændes, her deres dannelsesproces udvikles og understøttes.

På Rysensteen lægger vi vægt på elevernes seriøse og nysgerrige læringstilgang, hvor alle bliver mødt med forventningen om en stærk faglig interesse og et ansvar for udvikling af egne færdigheder.

Undervisningen har en engageret og dialogisk tilgang, rammesat af en Rysensteenerdidaktik, hvor klar og motiverende feedback står centralt. Vi vil skabe studerende, der er fuldt klædt på til at indgå i den demokratiske samtale. 

Et højt ambitionsniveau fastholdes og udvikles ved gennem et kontinuerligt stærkt og systematisk samarbejde mellem lærerne, som sikrer rammerne for lærernes faglige udvikling og inspirerende fællesskab. Rysensteens fælles indsats i en fælles retning har gennem årene resulteret i, at der er opnået et meget højt fagligt niveau blandt studenterne fra Rysensteen Gymnasium.

Faglig dannelse på Rysensteen.