Vision og værdier

Værdierne fra Laura Engelhardts pigeskole er nu mere end 140 år senere fortsat grundstenene på skolen. Respekten for den enkelte og fællesskabet er rammesættende for al undervisning og dannelse på Rysensteen Gymnasium. I en formaliseret ramme mødes eleverne nu med Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed (NORA) og understøttes i at møde hinanden med samme tilgang - både i klasser og på tværs af klasser, i undervisningen og i alle skolens mellemfaglige aktiviteter. 

Værdierne er dermed også den overordnede ramme om vores vision:

Vision for Rysensteen Gymnasium 

Gennem et brændende engagement skaber Rysensteen Gymnasium:

Faglig dannelse med høj kvalitet

Gennem et engagerende og fagligt ambitiøst læringsmiljø styrker vi elevernes nysgerrighed og skaber vidende og forundringsparate medborgere. Vi stiller krav. Vi står på tæerne. 

Almen dannelse med fælles værdier

Gennem Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed (NORA) styrker vi både små og store fællesskaber i skolen, i lokalsamfundet og i verden.

Global dannelse med empati

Gennem Global Citizenship Programme danner vi verdensborgere, der med selvindsigt og viden om udfordringerne i en globaliseret verden handler aktivt for at medvirke til at skabe en bedre verden. 

Du skaber Rysensteen
Rysensteen skaber dig
Sammen skaber vi fremtiden

 

Rysensteens hovedbygning i solskinsvejr