Frivillighed

Kontaktlærere: La, BFR, Li, ATM


Projektets formål er at styrke elevernes handlekompetencer i en GCP-ramme. Der arbejdes på at fremme elevernes sociale engagement gennem deltagelse i frivilligt arbejde bl.a. gennem samarbejde med lokale og internationale organisationer.

Projektet har to områder:

  • Etableringen af faste kontakter med humanitære og mellemfolkelige organisationer i egentlige Skoleprojekter. Vi har tre faste samarbejder. Det første med plejehjemmet Bryggergården, hvor et hold af elever cykler med demente. Det andet er et samarbejde med Caritas Danmark, hvor eleverne er en del af et madfællesskab, hvor pakistanske kvinder laver mad sammen og maden bringes til et kvindekrisecenter på Vesterbro.
  • Det andet ben tager udgangspunkt i en ”bottom–up-strategi”, hvor vi ønsker at facilitere de initiativer, der kommer fra Rysensteens elever i forhold til arrangementer af frivillig og social karakter. 

De Rys-elever der har været frivillige i 20 timer får et frivillighedsbevis, sammen med deres eksamensbevis, når de bliver studenter. Se denne film om frivillighedsprojektet: Cykling uden alder: 

Spilleaften arrangeret af elever som frivillighedsprojekt
Spilleaften arrangeret af elever som frivillighedsprojekt