Optagelse

Optagelse 2024
Ønsker du at søge om optagelse til Rysensteen Gymnasium eller en øvrig gymnasial uddannelse, skal du søge om optagelse via optagelse.dk senest d. 1. marts 2024.
Søger du om optagelse via vores profil, skal du ligeledes søge via optagelse.dk Læs mere om profilplads og hvordan du søger her.

 

Elevfordeling
Ansøgere fordeles til gymnasiet på baggrund af transporttid fra ansøgerens bopæl (folkeregisteradresse) til gymnasiets adresse (Tietgensgade 74). Transporttiden beregnes i minutter på enten cykel eller via offentlig transport. Tiden beregnes igennem en særlig fordelingsmekanisme administreret af Børne- og Undervisningsministeriet.
Hvis du tildeles plads på Rysensteen Gymnasium, sender vi et reservationsbrev ud via digital post senest den 8. maj 2024. Det endelige optagelsesbrev sendes ud ultimo juni 2024.