Optagelse

Optagelse 2024
Ønsker du at søge om optagelse til Rysensteen Gymnasium eller en øvrig gymnasial uddannelse, skal
du søge om optagelse via optagelse.dk senest d. 1. marts 2024.
Søger du om optagelse via vores profil, skal du ligeledes søge via optagelse.dk Læs mere om
profilplads og hvordan du søger her:

 

Elevfordeling
Ansøgere fordeles til gymnasiet på baggrund af transporttid fra ansøgerens bopæl
(folkeregisteradresse) til gymnasiets adresse (Tietgensgade 74). Transporttiden beregnes i minutter
på enten cykel eller via offentlig transport. Tiden beregnes igennem en særlig fordelingsmekanisme
administreret af Børne- og Undervisningsministeriet.
Hvis du tildeles plads på Rysensteen Gymnasium, sender vi et reservationsbrev ud via digital post
senest den 8. maj 2024. Det endelige optagelsesbrev sendes ud ultimo juni 2024.