Eksamen og prøver

Generel eksamensorientering for alle årgange

På denne side og dens undersider kan du læse mere om eksamen, prøver og årsprøver på de tre årgange. 

Hvilke - og hvor mange - eksaminer skal du op til?

Den samlede studentereksamen består af i alt 10 prøver (inklusiv SRP som tæller én prøve i alt) – heraf mindst tre skriftlige og tre mundtlige. For elever med fem A-niveau-fag består den samlede eksamen af 11 prøver (inklusiv SRP). 

Du kan være sikker på at komme til skriftlig eksamen i Dansk A og mundtlig eksamen i dit studieretningsprojekt.

Du kan også være sikker på at komme til mindst én eksamen i hvert af dine fag på A-niveau. Hvis du har mere end fire fag på A-niveau, vil der være én eksamen mere pr. ekstra fag.

Se de gældende regler for din prøvedeltagelse på Rysensteen Gymnasium på det underliggende menupunkt, eller klik her

 

Hvis du har en hæmmende funktionsnedsættelse som fx. ordblindhed

Læs via nedenstående link om regler for at søge studievejledningen om særlige prøvevilkår (fx ekstra tid) til eksamen hvis du har en relevant funktionsnedsættelse.

En sådan ansøgning til vores studievejledning skal ske i god tid, som udgangspunkt senest 1. december forud for sommereksamen (maj/juni) og indeholde formel dokumentation.

Sådan søger du om SPS

Læs specifikt om ordblindhed på Rysensteen Gymnasium