Almen Dannelse på Rysensteen

På Rysensteen Gymnasium er det brændende engagement for både elever og ansatte grundlaget for den dannelse, der finder sted i løbet af de 3 gymnasieår. Med en struktureret tilgang og med udgangspunkt i Rysensteens stærke værdier udtrykt i NORA (Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed) arbejdes der for at understøtte og anspore til deltagelse i fællesskaber på mange niveauer - internt på skolen som eksternt i det omgivende samfund.

Almendannelsen bor naturligt i den faglige undervisning, hvor nysgerrigheden pirres og tilskynder eleverne til at tage aktivt del i fællesskaber i og uden for skolen. Der arbejdes målrettet med forløb, der giver eleverne en forståelse af ligheder og forskelle mellem forskellige gruppers muligheder og ansporer eleverne til demokratisk dialog og handling.

På tværs af fag og undervisning arbejdes der på helskoleniveau med centrale temaer, der gennem drøftelser i organisationen sætter fokus på vigtige emner af betydning for fællesskab og sammenhængskraft. Helt centralt står Rysenstens indsats omkring digital dannelse.

Uden for undervisningen understøttes fællesskaberne gennem en engagerende udvalgsstruktur - mange med tråde til omverden. Herigennem opbygges og styrkes elevernes robusthed og handlekraft i mødet med “den anden”. 

Se i menuen, hvilke aktiviteter Rysensteen har for at understøtte almendannelsen.

Almen dannelse på Rysensteen