Bestyrelse

 Udpeget for international organisation, Direktør, PlanBørnefonden
 Formand Dorthe Petersen
 
 Udpeget af KU, Lektor ved Institut for tværkulturelle og regionale studier (ToRS)
 Mikkel Bunkenborg
 Udpeget af Københavns Borgerrepræsentation
 Vacant
 Udpeget af DI, underdirektør DI, erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser     Signe Tychsen Philip
 Selvsuppleret, Seniorkonsulent i DEA
 Anne Fløe
 Selvsuppleret, Ph.d. og lektor ved KU
 Jakob Dreyer
 Selvsuppleret, CEO Ebbefos fonden
 Illa Westrup Stephsen
 
 Medarbejderrepræsentant, Lektor
 Tomas Westh Nørrekjær
 Medarbejderrepræsentant, Lektor
 Nanna Larsson
 
 Elevrådsforperson, August Christian Langager
 Elevrådsforperson, Leo Yuan Malten

 

 Vedtægter
 Referater