Om Rysensteen

Rysensteen Gymnasium er placeret som en campus i hjertet af Vesterbro midt i København. Med lokaler i den gamle hovedbygning på hjørnet af Tietgensgade og Kvægtorvsgade, med sciencelokaler i Brune Kødby og et stort nyindrettet læringscenter på mere end 4.000 m2 i Hvide Kødby samt al idrætsundervisning samt samlinger i DGI-byen færdes Rysensteens mere end 950 elever dagligt rundt på det pulserende Vesterbro.

Rysensteen Gymnasium er en internationalt orienteret profilskole. Alle skolens elever gennemløber som en del af deres gymnasieuddannelse skolens internationale program – Global Citizenship Programme, hvilket betyder, at alle som en del af almendannelsen får en udbredt kulturforståelse og en grundlæggende viden om globalisering og verdensborgerskab.  

På Rysensteen er vi ambitiøse på elevernes vegne i håbet om, at den enkelte elev når så langt som muligt i sin kompetenceudvikling. Skolen tilbyder studieretninger indenfor alle fakulteter – science, humaniora, samfundsvidenskab og kreative fag som musik og drama. Der udbydes kun AAB- eller AAA-studieretninger, da tværfagligt samarbejde og toning af studieretninger vægtes højt. Valg af begyndersprog er kun muligt som et studieretningsfag. Alle andre studieretninger kræver, at man som elev fortsætter med det 2. fremmedsprog, man har haft i grundskolen.  

Vi arbejder tæt sammen med de videregående uddannelser i og omkring København – som fx universiteterne KU, RUC, Life, CBS og DTU. Samtidig ligger både kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder så tæt på, at klasserne dagligt kan besøge disse som en del af undervisningen.

Med rødder tilbage til 1881 etableret som gammel pigeskole holder vi fast i datidens motto om ”Tryghed i det nære” – med fokus på grundlæggende værdier og respekt for den enkelte og fællesskabet. Det stiller krav til alle om en betænksom adfærd i dagligdagen med øje for hinanden. Samtidig fremmer vi en frimodig og respektfuld dialog og vores tilgang til undervisning er båret af en åbenhed overfor den didaktiske udvikling med kreativ tilgang til fagligheden. 

Skolen er således meget værdiorienteret med en stærk demokratisk omgangsform, hvilket betyder, at eleverne i udpræget grad engagerer sig i skolens liv også udenfor undervisningen. Elevrådet arbejder selvstyrende og målrettet involverende med nedsættelse af arbejdsgrupper og prioritering af indsatser, mens et væld af autonome udvalg organiserer et kulturbåret elevmiljø.

Arbejdet med internationalisering har stor betydning for aktiviteterne på Rysensteen Gymnasium. Alle klasser har en partnerskole et sted i verden og gennem de tre gymnasieår arbejdes der i fagene tilbagevendende med et internationalt perspektiv inspireret af partnerskolens beliggenhed. Alle skolens klasser har udveksling med partnerskolens elever. Samtidig med dette er der mange andre internationale tilbud for både hold og enkeltelever. Skolens fokus er, at eleverne skal udvikle ikke blot et medborgerskab men også et verdensborgerskab gennem deres gymnasietid. Se mere om dette under både profil og internationalisering.

Hovedbygningen ved Rysensteen Gymnasium
Hovedbygningen ved Rysensteen Gymnasium