Bibliotek

Velkommen i biblioteket 

På biblioteket kan du læse og låne bøger og tidsskrifter samt få hjælp og vejledning i informationssøgning og der er computere, printere og scannere til studiebrug.

Søg i Rysensteens biblioteks egen database i Reindex her eller søg i de offentlige biblioteker her.    

Søg materiale

I menuen til venstre kan du orientere dig i skolens licensdatabaser og søge materialer efter fag, emner og efter dit GCP-land. Du kan også finde hjælpsomme links til ordbøger, databaser med statistik og sider om studieteknik.

Husk at orientere dig i skolens låneregler, når du låner bøger.

Bøgernes opstilling på biblioteket

Hvor dansk skønlitteratur er opstillet alfabetisk efter forfatterens efternavn, er fagbøgerne i gymnasiebiblioteket opstillet ligesom fagbøger på dit lokale folkebibliotek. Systemet hedder DK5 og består af 100 hovedgrupper, som emnemæssigt grupperer sig på følgende måde:

00-07 Blandede skrifter
10-19 Filosofi, Psykologi, Videnskab og forskning
20-29 Religion
30-39 Samfundsvidenskab. Pædagogik. Folkeliv
40-49 Geografi og rejser
50-59 Naturvidenskab og matematik
60-69 Praktiske fag
70-79 Kunst. Teater. Film. Musik. Spil. Idræt
80-89 Litteratur. Sprog
90-99 Historie

Hovedgrupperne er igen inddelt i undergrupper. Alle biblioteksbøger i gymnasiebiblioteket er udstyret med et DK5-nummer nederst på bogryggen.

Du kan søge efter specifikke DK5-numre i Reindex. Brug søgekoden dk= foran nummeret, fx dk=96, hvor 96 er lig med danmarkshistorie. Bemærk: I Reindex trunkeres automatisk efter nummeret. Trunkering betyder, at søgningen udvides, fx dk=96 søger også automatisk på dk=96.1, dk=96.2 osv.

Du kan også søge på DK5-numre i bibliotek.dk, men her skal du huske selv at trunkere, og det gøres ved at sætte en stjerne (*) efter sidste tal, fx dk=96*

Klik her for at se oversigten over fordelingen af bøger m. DK5-numre.

Biblioteket i Hovedbygningen på Rysensteen