Statistik til opgaver

Når den skriftlige opgave skal tilføres tal og tabeller, er der mange forskellige resurser, og det kan somme tider være lidt en jungle at finde rundt i. Hvor skal man begynde? Nedenfor er samlet en række kvalitetsvaliderede resurser, som måske netop indeholder lige præcis de data, som du efterspørger. Hvis ikke, kan du kontakte din lærer, som står klar med råd og vejledning. 

Danmarks statistik 

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, hvis opgave er at indsamle, bearbejde og 
offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Se her forskellige indgange til Danmarks Statistiks resurser:

 • For en hurtig indgang til Danmarks Statistik, kan du med fordel benytte den alfabetiske emneoversigt.
 • I Statistikbanken finder du officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Statistikbanken er gratis, og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.
 • Statistisk Årbog får du det måske bedste overblik over det danske samfund. Læs alt fra kuriøse informationer om en gennemsnitlig dansker til detaljeret specialviden om økonomi og arbejdsmarked - og diverse andre vigtige emner.
 • Statistisk Tiårsoversigt sætter fokus på de seneste ti år i Danmark, med et systematisk overblik over det seneste tiårs samfundsudvikling. Find og reserver 2013-udgaven i gymnasiebibliotekets samling Reindex
 • Find andre større publikationer fra Danmarks Statistik, der gratis kan læses elektronisk.
 • Bag tallene er journalistisk vinklede historier, der sætter tallene fra Danmarks Statistik i perspektiv.
 • 50-års oversigten belyser hovedtræk af den samfundsøkonomiske udvikling i Danmark og udlandet fra 1945 og frem til 2001.
 • International statistik er din indgang til statistik fra alverdens lande. Her finder du en liste over internationale organisationer og nationale statistikbureauer.

Anden dansk statistik

 • Den Danske Værdiundersøgelse 1981-2017, udgives af Dansk Data Arkiv. Den danske del af et internationalt komparativt spørgeskemaprojekt: The European Values Survey (EVS), som har været gennemført i en lang række lande i Europa siden 1981. Den danske undersøgelse viser, at danskere generelt betegner sig selv som lykkelige, faktisk det lykkeligste folkefærd i verden. Samme undersøgelse viser dog også, at når der spørges til generel tilfredshed med livet - og ikke til begrebet lykke - er andelen af de meget tilfredse mindre.
 • Samfundsstatistik udgives af forlaget Columbus. Med bogen følger en digital håndbog, der rummer alle tabeller og figurer samt bogens artikler.
 • SurveyBanken udarbejdes af Aalborg Universitet, og består af repræsentative spørgeskemaundersøgelser om danskernes holdninger til en lang række ting, fx arbejde, velfærdsstat, politikere, indvandring etc. 

International statistik

 • Bureau of Labor Statistics - Omfattende databank med statistik fra det amerikanske beskæftigelsesministerium.
 • Europa World Plus - Omfattende information om verdens lande, regioner og organisationer, geografi, historie og statistik. Mulighed for at sammenligne landestatistik. Adgang via folkebiblioteket.
 • Eurostat indsamler og udgiver statistik og publikationer fra samtlige EU-lande. Statistikken er opdelt i: General and regional statistics, economy and finance, Population and social conditions, industry trade and services, agriculture and fisheries, external trade, transport, energy and environment, science and technology. Under publikationer er der bl.a. adgang til Eurostats statistiske årbøger, regionale årbøger, serier og arbejdspapirer.
 • FAO - Food and Agricultural Organization of the United Nations - Stor statistisk database om fødevareproduktion og fødevareindtag for lande over hele kloden og gennem mange år. Her finder du bl.a. en mængde oplysninger om udviklingen i madproduktion. Se også FAOs Statistical Yearbooks og Pocketsbooks for hvert år.
 • Globalis er et interaktivt verdensatlas, hvis mål er at vise verdens ligheder og uligheder ved hjælp af tal, kort, fakta og figurer. Globalis er udviklet af FN-forbundet i Norge og oversat til dansk af FN-forbundet i Danmark.
 • OECD - Landefakta og statistik via OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development.
 • UNHCR Refugee Population Statistics - FN's statistik på områder som flygtninge, asyl-ansøgere, hjemvendte flygtninge m.v.
 • US. Census Bureau - USA´s svar på Danmarks Statistik.
 • Verdensbanken - Find nyeste internationale økonomiske tal på Verdensbankens statistikside.