Brug af internettet og information om ExamCookie

Brug af Internettet er ikke tilladt ved eksamen.

Eleven kan dog tilgå digitale undervisningsmaterialer der har været brugt i undervisningen. Google drev kan ikke tilgås, så eleven skal downloade ALLE egne noter på egen computer INDEN eksamen med undtagelse af specifikke filer der af størrelsesmæssige/tekniske årsager ikke kan downloades. Eleven skal downloade indholdet af de specifikke dybe links, der er at finde i undervisningsbeskrivelser i Lectio, så de ligger på egen computer INDEN eksamen.

Det er skolen der beslutter hvilke digitale undervisningsmaterialer og dybe links der skal kunne tilgås under eksamen.

Under eksamen lukkes ned for bl.a. AI-sider, Chatbots mv. Eleven skal selv skal sørge for, at der er lukket ned for sociale medier – og andre mediers - pop-ups på computeren. Der må ikke være kontakt til omverdenen i nogle som helst fora.Netprøver.dk

Internettet kan tilgås ved download af opgave og upload af opgavebesvarelse i Netprøver.dk. Husk at have kontrolleret at dit MitId/Unilogin fungerer i god tid inden eksamen.

Information om ExamCookie

Til de skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksamener er det skolens ansvar at sikre at alle besvarelser udfærdiges uden uretmæssig hjælp, så alle eksaminander stilles lige, og det er derfor også skolens ansvar at sikre, at der ikke foregår eksamenssnyd

Alle elever skal derfor anvende programmet ExamCookie ved både skriftlige og mundtlige prøver og eksamener.

ExamCookie monitorerer elevens computeraktivitet under en eksamen. Programmet kan således påvise hvis eleven benytter ikke-tilladte hjælpemidler under en eksamen idet ExamCookie løbende registrerer aktiviteten på elevens computer gennem registrering af fx. aktive URL-adresser, indhold på clipboard, og ved løbende at lave skærmdumps.

ExamCookie kan kun indsamle data fra computeren i det tidsinterval prøven foregår i, og kan ikke tilgå data på computeren før eller efter prøven.

Læs §5 stk. 3 i eksamensbekendtgørelsen her, som giver skolen lovhjemmel til at monitorere elevernes computer under eksamen. 

Rysensteen Gymnasium har indgået en såkaldt databehandleraftale med ExamCookie og skolen har foretaget en risikovurdering af systemet efter Datatilsynets bestemmelser.

Læs mere om skolens behandling af personoplysninger og anvendelsen af ExamCookie via nedenstående links.

 

Oplysningsmateriale til elever om brug af internettet samt snyd og plagiat - fra UVM

Ved at klikke på de nedenstående links og film kan man se Undervisningsministeriets oplysningsmateriale til elever om brug af internettet samt om snyd og plagiat. Materialet er opdelt i to grafiske oversigter og en film.

Materialet er ikke udtømmende, men skal ses som et supplement til ovenstående beskrivelse af brug af internettet og anvendelsen af ExamCookie ved eksamen. 

Brug af internettet er ikke tilladt ved eksamen.