Humaniora- og sprogkonkurrencer

Sprogkonkurrencer

Sprogfagene: kinesisk, spansk, fransk, tysk og engelsk

I øjeblikket deltager vi på Rysensteen i følgende sprogkonkurrencer: 

IL Competition

International Language Competition er en sprog- og kulturkonkurrence i moderne sprog. Vinderen modtager en præmie i form af f.eks. et stipendium, en sprogrejse eller et pengebeløb samt pokal og diplom. Læs mere om IL Competition her.

Dyrk sproget

En kreativ sprogkonkurrence udbudt af Det nationale center for fremmedsprog (NCFF). Læs mere om Dyrk sproget her.

Juvenes translatores

Juvenes translatores er en konkurrence for unge oversættere. Man har mulighed for at vinde en sprogrelateret rejse til Bruxelles. Læs mere om Juvenes translatores her.

Masterclass i sprog

Et tilbud til talenter i 2. og 3.g inden for sprogene spansk, tysk, fransk, kinesisk. Masterclass sprog har som formål at styrke elevernes sproglige interresse og faglige niveau. 

Kontaktlærere: JR, MJS, LBo og WL
For hvem: 2.g- og 3.g-elever
Hvornår: Forårsemesteret 

Læs mere på skolens facebookside, i portalen eller spørg din sproglærer

Historiekonkurrence

Historiekonkurrencen er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor danske Gymnasieelever laver forskellige produkter omkring en historisk problemstilling, som hvert år bliver udmeldt af Historielærerforeningen for gymnasiet og HF. Eleverne skal på kreativ vis (film, hjemmeside, podcast, novelle osv.) producere et produkt, hvor formidlingen af et historisk emne er i fokus.

Konkurrencen er for 2. og 3.-g elever, og der er ingen formelle krav for at deltage, men en interesse og et vist talent for faget er en god ide, da man kommer til at arbejde en del med produktet. Undervejs vil der være forskellige vejledninger, som kulminerer med en hel skrivedag kort før afleveringsfristen.

Man kan deltage alene eller i grupper af max 4 personer.

Kontaktlærere: KaN og TN
For hvem: 2.g- og 3.g-elever
Hvornår: Efterår, afleveringsfrist er efter jul.
Læs mere på historielaerer.dk

Rysensteenere til Sprogcamp i 2019
Rysensteenere til Sprogcamp i 2019

Rysensteenere til Historiekonkurrence i 2014
Rysensteenere til Historiekonkurrence i 2014

Rysensteenere vandt i 2021 Historiekonkurrencen med dette projekt
Rysserne Pil og Petra fra 3.f vandt i 2021 Historiekonkurrencen med dette projekt - et sjovt og formidlende værk om pandemier til målgruppen 6.-7. klasse