ATU - Akademiet for Talentfulde Unge

ATU - et tilbud til fagligt motiverede og akademisk talentfulde gymnasieelever. Rysensteen tilmelder ca. 10 elever pr. årgang.

I en almindelig gymnasieklasse sidder der gennemsnitligt to elever, der har evne og lyst til at arbejde med deres akademiske interesser på en måde, der rækker ud over den almindelige undervisning. Akademiet for Talentfulde Unge er et særligt tilbud til disse engagerede elever, og Akademiets program giver dem muligheden for en række nye udfordringer og faglig inspiration.

Akademimedlemmerne er tilknyttet programmet i to år fra midten af 1.g frem til første semester af 3.g. Forløbet har til formål at inspirere og udfordre eleverne fagligt, samt at forberede dem på en akademisk karriere. For at nå i mål med dette har Akademiet et løbende samarbejde med både videregående uddannelser og private virksomheder, som har til formål hvert år at sammensætte et unikt program, der giver deltagerne mulighed for at møde nogle af landets fremmeste forskere og mest innovative virksomheder.

Akademiet for Talentfulde Unge er også et tilbud til deltagerne om socialt samvær og sparring med ligesindede. Hvert år tilbydes talenterne at deltage på en uges intensiv akademisk camp i sommerferien, hvor faglige udfordringer udbydes under hyggelige forhold.

Alle 1.g elever kan søge optagelse i ATU. Talentudvalget arrangerer et indledende orienteringsmøde som vil stå i Lectio, hvorefter elever skal skrive en ansøgning til talentudvalget, som herefter udvælger elever til forløbet.

Se mere på ungetalenter.dk
Kontaktlærer for talentudvalget: AH

Akademiet for Talentfulde Unge