Lars Kettel

Vicerektor

lke@rysensteen.dk

 

Koordinering med rektor og uddannelseschefer.

Almen dannelse

 • Digital dannelse
 • Frivillighed
 • Sundhed og trivsel
 • Talent
 • Overgang fra grundskole
 • NORA

Opgaver

 • Elevoptag
 • 1.g-klasserne
 • Grundforløb
 • Politikker
 • Studievejlederne og eksterne samarbejder
 • Årsplan
 • Personaleledelse herunder opgavefordeling

Faggruppeledelse

 • Studievejlederne
 • Kinesisk
 • Spansk
 • Tysk
 • Naturgeografi
 • Psykologi
 • Oldtidskundskab