Frivillig musik

På Rysensteen er der hvert år en hel række tilbud for musikinteresserede elever, der vil deltage i musiklivet på skolen, uanset om man går på en musikstudieretning, har musik som kreativt C-niveau fag eller bare har lyst til at spille, synge, lytte til og opleve musik. Hvert år vil der være mulighed for at deltage i et eller flere korsangsforløb med Rys-koret.

Er du instrumentalist kan du enten prøve kræfter med skolens elevstyrede musical eller Rys-orkestret. Udover Rys-kor og –orkester bliver der løbende udbudt mindre forløb eller workshops som f.eks. pigevokalgruppe, sangskrivningsworkshops, begynderbands eller lignende og musiklærerne er altid åbne for elevernes forslag. Aktiviteterne ligger typisk lige efter skole og sigter altid mod én eller flere koncerter enten på skolen eller ude i byen, gerne i samarbejde med f.eks. andre gymnasier eller Københavns rige musikliv.