Peer-to-peer

At eleverne forholder sig fagligt til andres produkter

Peer-to-peer-feedback er undervisningssekvens, hvor eleverne giver feedback på andre elevers afsnit eller opgaver. Det er vigtigt, at eleverne har nogle klare, konkrete krav, de kan anvende i deres peer-to-peer.
Ofte vil det være hensigtsmæssigt, at peer-to-peer-feedbacken kan anvendes af eleverne til at genaflevere hele opgaven eller et afsnit for at omsætte feedbacken til praksis med det samme. I det følgende beskrives forskellige måder at anvende peer-to-peer på.

  1. peer to peer på et afsnit. Eleverne har i et foregående modul eller hjemme skrevet et afsnit til en opgave, som andre elever skal give feedback på i et peer-to-peer-arbejde. Det kræver en tydelig rammesættelse af, hvad de skal give feedback på (feed up).
     
  2. Peer-to-peer på en hel opgave ved at sammenligne egen opgave med en god opgave, som læreren har læst igennem og kommenteret passager, der er særligt gode og opfylder de mål, der er sat for opgaven (i en feed up).
     
  3. Peer-to-peer på en hel opgave, hvor eleverne læser anden elevs (og derefter eventuelt også egen) opgavebesvarelse igennem ud fra nogle klare mål. Disse mål kan allerede være blevet beskrevet ved præsentation af opgaven (feed up).
Peer-to-peer-evaluering er en vigtig del af læring og feedback på Rysensteen