De fem feedback-former

Fra retning til feedback

Forskning peger på, at det gavner elevernes læring, at læreren flytter sin tid på at læse opgaver fra retning af opgaver til at give formativ feedback i stedet: At pege på, hvad eleverne skal gøre fremadrettet, frem for grundigt at gennemgå det, eleven allerede har gjort i sin opgavebesvarelse.

Tiden brugt på skriftlige opgaver skal have fokus på

- at sikre læringsmål og genrekrav bliver tydelige for eleverne, som gør det muligt for eleverne at vurdere egen opgave, egne kompetencer og pege på egen potentiale for faglig udvikling
- at give en formativ feedback, der skal være forståelig for eleven ved at referere/pege tilbage på kriterier, eleven kender 
- at give en klar og konkret feedback og ikke en indforstået feedback
- at pege på det positive og styrke elevens skriveridentitet, men selvfølgelig også påpege der, hvor der er brug for udvikling
- at pege på typiske fejltyper (eksempelvis sproglige fejl eller upræcis begrebsbrug), eleven fremadrettet skal rettes op på - og skal evalueres på.

Hvordan kan fokusere sin feedback?

- giv kun feedback på noget, du på forhånd har valgt ud at give feedback på (brugen af begreber, evne til at tænke del sammen). Det betyder ikke, at en karakter kun skal tage udgangspunkt i det, man giver feedback på.
- nogle elever skriver den samme opgave om - andre skriver en ny
- nogle elever skal hellere aflevere kortere opgaver end lange opgaver. Elever går op i, hvor meget den enkelte har skrevet. Det bør handle om, at det, man skriver, er godt og får vist, at man kan opfylde genrekrav. Derfor skal nogle elever bruge mere tid på at skrive et godt afsnit, der indfrier kriterier, end andre, så det kan give god mening, at nogle elever skal aflevere mindre opgaver, som de koncentrerer sig mere om.