Feed up

At gøre opgavens mål tydelige for eleverne

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Med feed up bliver en opgaves formål præsenteret for eleverne - oftest ved forløbspræsentation, opstart af det enkelte modul eller opstart/præsentation af en opgave. Det gør eleverne bevidste om, hvad de skal lære. 

Eksempler:

  1. Opskrive dagens plan på tavlen.
  2. Tydelig angivelse af hvad det er vi træner.
  3. Klare beskrivelser af en opgaves indhold og struktur - enten ved plenumgennemgang eller en skriftlig skabelon.
  4. Give eleverne et skema med en oversigt over centrale begreber i forløbet/modulet. Eleverne skal skrive deres forståelse af begreberne ind i skemaet - og eleven kan også angive i hvor høj grad eleven kan forstå og anvende begrebet. I en test kan elevernes forståelse vurderes.
  5. Vise kriterier for og eksempler på gode besvarelser.
Vi fokuserer bl.a. på at gøre læringsmål tydelige for eleverne i timerne.