Selvevaluering

At eleverne forholder sig bevidst til deres egen udvikling

Selvevaluering handler grundlæggende om at forholde sig til sin egen udvikling. Med metakognitionen skal eleverne kunne sætte ord på, hvordan de kan udvikle sig fagligt og studieteknisk. Noget af den formative feedback/feed forward har netop også selvevaluering for øje og er med til at skabe metakognition.

  1. Løbende dialog om faglig udvikling i mundtlighed ved, at eleverne udfylder et skema, hvor de bedes vurdere egen viden, egen evne til at anvende faglige metoder. Se eksempler her
  2. Elevers brug af logbog i arbejdet med skriftlighed kan med fordel tage udgangspunkt i et skema. Efter en aflevering kan eleven beskriver, hvad eleven agter at arbejde med på baggrund af tidligere besvarelser. Skemaet kan også bruges til at eleven kan beskrive, hvad eleven har arbejdet med, når opgavebesvarelsen er skrevet færdig. Her er et eksempel, hvordan man kan gøre det. 
  3. Peer-to-peer feedback i en struktureret evalueringsdialog, hvor eleverne reflekterer over, hvad de kan og hvor de har udfordringer.
  4. Alle fag har på Rysensteen udarbejdet en beskrivelse af faglig udvikling. Dokumentet kan se ud på mange måder - i nogle faggrupper er det udviklet som en model, fx trapper, der i høj grad afspejler taksonomier. Eleven kan på den baggrund reflektere over sine styrker og udviklingspotentialer, eventuelt i en samtale med læreren.
Elevernes selvevaluering er en vigtig del af læring og feedback på Rysensteen