Digitale retningslinjer

Digitale Retningslinjer

På Rysensteen Gymnasium oplever vi som andre steder i samfundet at skærme fylder for meget. Hos os kan skærmene forstyrre både den daglige undervisning, men også de fysiske fællesskaber. Samtidig kan anvendelse af AI udfordre jeres udvikling af færdigheder og kompetencer. Eleverne skal lære at benytte AI på en hensigtsmæssig måde, samtidigt med at de skal lære at forholde sig kritisk og konstruktivt til brugen - jf bekendtgørelsens mål om digital dannelse. 

Formålet med retningslinjerne er derfor at skabe et godt læringsrum og stærke sociale fællesskaber for alle på Rysensteen - så NORA kan trives. 

Brug af skærme: telefoner og computer

  • Mobiltelefonen er slukket og computeren lukket ved modulets start. Airpods er taget ud af ørerne.

  • Læreren sætter rammerne i læringsrummet og sikrer en god balance mellem undervisning med og uden skærme - herunder instrukser omkring delte dokumenter og antallet af nødvendige computere i gruppearbejde. 

  • Læreren har ret til at indsamle mobiltelefoner, hvis det skønnes nødvendigt i en periode. Læreren har også ret til at konfiskere enkelte mobiltelefoner hvis en elev mod forventning ikke kan administrere ovenstående. 

  • I grundforløbet på 1. årgang bliver mobiltelefoner indsamlet ved alle modulers start.

Brug af AI i undervisningen og ved skriftlige opgaver

  • Det er altid læreren der sætter rammerne for evt. brug af AI i undervisning og i skriftligt arbejde. Når læreren skal vurdere en elevs præstationer både mundtligt og skriftligt, må der ikke være tvivl om, at det er elevens selvstændige arbejde.

  • AI må aldrig benyttes i eksamenssammenhæng og eksamenslignende situationer. (Fra terminsprøver 2024 implementeres værktøjet ExamCookie, som kan dokumentere evt. brug af ikke tilladte virtuelle hjælpemidler)

Af GDPR-mæssige årsager kan ingen elev tvinges til at benytte AI på egen computer i undervisningen. Hvis en elev ikke ønsker at benytte AI på egen computer, kan denne arbejde sammen med andre elever, der gerne åbner for AI-programmer.