Regler for digital undervisning på Rysensteen Gymnasium

På Rysensteen Gymnasium arbejder vi systematisk med at styrke den digitale dannelse for den enkelte elev. I den forbindelse er der udarbejdet et Etisk Kodeks for digitalisering, som er blevet til på baggrund af drøftelser i hele organisationen blandt lærere såvel som blandt elever. 
Det seneste års udvikling, i forbindelse med både omfanget og mulighederne af digital undervisning og digitale læringsrum, kalder imidlertid på et mere præcist regelsæt for adfærd og brug af digitale undervisningsfora. Med det ovenstående kodeks for digital adfærd som bagtæppe og de almindelige studie- og ordensregler in mente beskrives nedenfor de regler der gælder i forbindelse med virtuel undervisning på skolen. 

  1. Man må kun bruge de digitale læringsredskaber, man har fået stillet til rådighed fra skolen. I digital sammenhæng betyder det, man kun må bruge de digitale adgange til fx Zoom, som man får stillet til rådighed fra skolen. Ikke andre. Årsagen er, at kun den adgang, som skolen stiller til rådighed, er licensdækket og kan supporteres og kontrolleres fra skolens side, hvilket er elevers og medarbejderes hjælp til databeskyttelse. Med andre ord må man aldrig selv google sig frem til en version af fx Zoom og bruge den. Hvis man bliver bedt om at opgive sin kreditkortoplysninger og betale for sin brug af digitale undervisningsværktøjer, har man også fat i en forkert version af programmet. 
  2. Det er som hovedregel ikke tilladt at optage undervisningsmoduler*. Dette gælder både for lærere og elever. Forbuddet gælder uanset om formålet med optagelsen er deling eller at oprette sit eget private ”arkiv”. Hvis man undtagelsesvis ønsker at optage undervisningen, skal alle ”medvirkende” inden optagelsen have givet et samtykke, der kan dokumenteres. Der kan dog live-streames fra en undervisningssekvens, hvis alle deltagere - elever og lærere mener, at dette kan styrke udbyttet af undervisningen for nogle. Her gælder naturligvis også, at live-stream ikke lagres til videre brug. 
  3. Undervisningsrummet er forbeholdt lærer og elever*, og man må ikke dele sit link eller brugernavn/password til det digitale undervisningsrum med andre. Som elev må man ikke invitere venner, familiemedlemmer eller andre til at overvære den digitale undervisning, man modtager derhjemme. Man har som elev ansvar for ikke at tilgå virtuelle undervisningsrum, som man ikke naturligt er en del af. 
  4. Fra skolens side tilstræber vi, at digitale læringsplatforme bliver brugt med omtanke, og vi arbejder aktivt med at minimere risikoen for, at elevers personoplysninger bruges til andet end undervisningsformål. Hvor det er muligt, har vi fra skolen side indstillet it-systemerne til, at de fleste oplysninger slettes straks. Som elev skal man dog også selv være opmærksom på, at de it-systemer og -platforme, som skolen stiller til rådighed, kun er beregnet til undervisningsformål. Private, fortrolige og følsomme oplysninger må ikke kommunikeres via de it-systemer og -platforme, der alene bruges til undervisning. 
  5. Vær agtpågivende. Som skole kan vi ikke sikre databeskyttelsen, uden at lærerne og elever hjælper til. Dette gør man ved selv at være agtpågivende og fx aktivt afslå en læringsplatforms anmodning om at få adgang til oplysninger fra telefonen, den bærbare mv., der er uvedkommende ift. undervisningen (det kan fx være kontaktoplysninger, fotos og andre personoplysninger). 
  6. Ved evt. brug af gratis apps som led i undervisning skal man aldrig logge ind med eget navn, Facebook eller lign. Brug i stedet en anonym profil. 
  7. Hvis man oplever konkrete problemer med digitale læringsplatforme, der beder om oplysninger (fx adgang til kontakter, fotos, kreditkortoplysninger mv.), skal man henvende sig til IT-ansvarlig Lars Bang på lb@rysensteen.dk eller til skolens GDPR-tovholder Jan Hasselbalch på JHa@rysensteen.dk for at få hjælp til håndtering af problemet. De med * markerede punkter kan sanktioneres efter Rysensteen Gymnasiums studie- og ordensregler. Vedtaget i MIO d. 21. januar 2021.

Revideret og opdateret maj 2023