Politik vedr. rygning og brug af anden tobak

Som led i arbejdet med at fremme sundhed blandt eleverne på ungdomsuddannelserne er der fra politisk side indført røgfri og tobaksfri skoletid ved indgangen til skoleåret 2021-22.


Det betyder, at det ikke er tilladt at ryge eller bruge andre tobaksprodukter som f.eks. snus i tidsrummet kl. 8.15 - 15.25. Derudover er det ikke tilladt at ryge i forbindelse med skolens lokaler i Tietgensgade, på Flæsketorvet og i Brune Kødby - heller ikke uden for den normale undervisningstid. 


For elever, der gribes i at ryge indenfor en afstand af 100 meter fra Rysensteens bygninger og således ikke overholder reglerne vil nedenstående sanktioner træde i kraft:

  • Mundtlig pædagogisk tilrettevisning
  • Ved gentagelse; hjemsendelse i op til 3 dage
  • Herefter skriftlig advarsel
  • Bortvisning

Politiken vedr. rygning og brug af anden tobak er godkendt af MIO i august 2020.


Revideret og opdateret maj 2023.