Dansk

AES
Almen sprogforståelse, Dansk, Fransk
AM
Dansk, Retorik
AF
Dansk, Engelsk
ATM
Dansk, Filosofi
CDH
Dansk, Historie, Oldtidskundskab
CM
Almen sprogforståelse, Dansk, Engelsk
CH
Dansk, Musik, Studievejleder
EH
Dansk, Historie
ISO
Almen sprogforståelse, Dansk, Fransk
Bie
Lærere, Dansk, Matematik
JR
Almen sprogforståelse, Dansk, Latin, Tysk
Ho
Dansk, Engelsk
LBo
Almen sprogforståelse, Dansk, Fransk, Latin
MBL
Dansk, Historie
MBA
Dansk, Dramatik
MC
Dansk, Religion
NL
Dansk, Engelsk
PH
Dansk, Engelsk
PRL
Dansk, Engelsk
RA
Almen sprogforståelse, Dansk, Engelsk