Ressource-regnskaber og nøgletal

Ressourceregnskabet er en årligt udarbejdet oversigt over en række centrale parametre i skolens virke. Det er opbygget af en permanent del og en variabel del, hvor den permanente del består af en række områder og spørgsmål, der undersøges hvert år for at kunne følge skolens udvikling; i den variable del skifter fokus afhængigt af årets særlige indsatsområder.

De udvalgte områder er i overskriftsform Rysensteens profil og ansøgerprofil; skolens uddannelsesmæssige resultater; de økonomiske resultater; elevernes vurdering af uddannelseskvaliteten; skolens pædagogiske og organisatoriske indsatsområder, samt skolens interne udvalgs evalueringer og opfølgningsplaner.

Nøgletal for karakterer, overgang til videregående uddannelse, fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid findes gennem ressourceregnskabets indholdsfortegnelse. De seneste nøgletal findes også på uddannelsesstatistik.dk.