Centrale tal om Rysensteen

På denne side kan du få et overblik over de centrale tal om Rysensteen Gymnasium. Siden viser antal elever, antal nystartede elever, studieretningernes hovedområder, karaktergennemsnit ved studentereksamen, trivsel, afbrudsprocent det første skoleår og overgang til videregående uddannelse.

Hvis du ikke har mulighed for at åbne siden, kan dataene også ses i pdf-form ved at klikke her.

Siden er oprettet af uddannelsesstatistik.dk (Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus). Nøgletallene i datavisningen er baseret på de enkelte indberetninger for hvert dataområde. Dvs. den månedlige gym-indberetning af elevaktivitet, Eksamensdatabasen, trivselsmålingen samt Danmarks Statistik.

Ved spørgsmål, besøg uddannelsesstatistik.dk.