Værd at vide om SU

Hvem kan få SU?

Du kan få SU til en godkendt ungdomsuddannelse, som f.eks. STX eller GSK på Rysensteen. På STX skal du have mindst 23 klokketimer pr. uge for at få SU. På GSK er antallet af klokketimer pr. uge mindst 16. For både STX og GSK gælder, at du skal være studieaktiv for at være SU-berettiget.

Hvornår kan jeg få SU?

Du er berettiget til SU fra kvartalet efter det fyldte 18. år.
De fire kvartaler begynder 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

 • Hvis du er født i januar, februar eller marts, kan du få SU fra 1. april.
 • Hvis du er født i april, maj eller juni, kan du få SU fra 1. juli.
 • Hvis du er født i juli, august eller september, kan du få SU fra 1. oktober.
 • Hvis du er født i oktober, november eller december, kan du få SU fra 1. januar.

Hvornår kan jeg søge SU?

Du kan søge SU i måneden før det kvartal, hvor du er berettiget til SU. Hvis du f.eks. er født i april, er du berettiget til SU fra 1. juli, og kan derfor søge fra 1. juni. 

Sidste frist for at søge til en måned er den sidste dag i den pågældende måned. Det betyder at du skal f.eks. søge senest den 31. juli for at få SU i juli måned.

Hvordan søger jeg SU?

Du skal bruge følgende:

 • MitID. Du skal bruge MitIDfor at kunne logge ind i SU-systemet. Hvis du ikke allerede har et MitID, kan du bestille det online på www.mitid.dk eller få det ved at henvende dig i din kommunes Borgerservice. Husk at have gyldig legitimation klar. 
 • NemKonto. Din SU bliver sat ind på din NemKonto. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en NemKonto, kan du forhøre dig i din bank. Den konto, du ønsker at modtage din SU på, skal være registreret som din NemKonto.
 • Digital postkasse. Alle har en digital postkasse, fx e-Boks. I din digitale postkasse kommer alle breve fra det offentlige, inklusive breve vedrørende din SU. 
 • Nu er du klar til at søge SU. Du går ind på www.su.dk og søger online via minSU, og her skal du bruge NemID for at logge dig ind. I minSU kan du søge SU, se din aktuelle SU samt lave ændringer.

Hvor meget kan jeg få i SU?

Hvor meget du kan få i SU, afhænger af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. SU’en består af et grundbeløb, som kan suppleres med et tillæg. Om du kan få tillæg, afhænger af den samlede indkomst på den/de registrerede ægtefæller/partnere, der bor i husstanden samt evt. hjemmeboende søskende. Du kan ikke søge om tillæg. Hvis du får et tillæg, vil det være baseret på de oplysninger der hentes om dig og din husstand via CPR-registeret. De aktuelle satser vil du kunne se på www.su.dk/satser/ 

Hvor mange penge du får, vil du få en støttemeddelelse om i din e-Boks.

Kan jeg få udeboende SU, hvis jeg flytter hjemmefra?

Hvis du er mellem 18 og 20 år, og flytter hjemmefra, får du som udgangspunkt præcis samme sats som hjemmeboende. Men der findes nogle få undtagelser, som du kan søge SU med dispensation til:

 • Den normale transportvej er 20 km eller derover mellem skolen og dine forældres bopæl.
 • Transporttiden med offentlige transportmidler mellem skolen og dine forældres bopæl er mere end 75 min.
 • Du kan dokumentere, at du har været uafbrudt udeboende i mindst 12 måneder før det tidspunkt, hvor du blev støtteberettiget til din igangværende uddannelse.
 • Ganske særlige forhold i hjemmet – såsom meget trange boligforhold eller langvarig sygdom – der gør, at det ikke med rimelighed kan kræves, at du bor hjemme, indtil din uddannelse er afsluttet, eller du fylder 20 år.

For at blive godkendt til at få udeboende SU, kræver det at du sammen med din studievejleder udfylder en ansøgning om dispensation samt vedlægger relevant dokumentation. Ansøgningen skal underskrives og afleveres til SU-sagsbehandleren på skolen.

Kan jeg få SU, hvis jeg er udenlandsk statsborger?

Når du søger SU og ikke er dansk statsborger, vil du i minSU få adgang til en online ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere. Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sammen med det uploade relevant dokumentation. Det vil fremgå af skemaet, hvilken dokumentation du skal uploade. Når du har gjort det, kan din ansøgning om SU behandles, og bemærk at der typisk vil være en forlænget behandlingstid, når du søger om ligestilling.

Hvis du vil vide mere om SU eller er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte SU-sagsbehandleren på Rysensteen Gymnasium.