Hovedbygningen (Tietgensgade 74)

Lokaleoversigt:
 

Kælder

Elevkælder
Bogdepot for dansk/engelsk
Administrationskontor for bygningsadministration og pedeller
Lærergarderobe
Elevtoiletter

Stueetagen

Rektor og ledelsen
Sekretariat
Studievejledning
Lærerværelse- og lounge
Mødelokale øst
Mødelokale vest

1. sal

Lokale 3
Lokale 4
Lokale 6
Grupperum 3d
Grupperum 4d
Grupperum 6d
Studiecenter 1 vest
Studiecenter 1 øst
Lærer lounge
Lærerforberedelse - stille
Lærerforberedelse - snakke

2. sal

Lokale 9
Lokale 10
Lokale 11
Lokale 12
Grupperum 10d
Grupperum 11d
Grupperum 12d
Studiecenter 3 vest
Studiecenter 3 øst
Studiecenter 4 vest
Studiecenter 4 øst

3. sal

Lokale 17
Lokale 18
Lokale 19
Lokale 20
Bibliotek - SC5
IT
Historie Depot

Gården bag hovedbygningen

Salen
Musik
Øvelokale 1 og 2
 

 

Hovedbygningen ved Rysensteen Gymnasium