Line Hasle

LI
Filosofi
Samfundsfag

 

 

 


Jeg underviser i filosofi og samfundsfag. Jeg sætter stor pris på mine fag i deres egen ret, men kan også godt lide at opsøge krydsfelterne imellem dem. Særligt når filosofien kaster sit tryllestøv over et andet fagområde, synes jeg, der sker noget magisk!

Jeg er gymnasielærer, fordi jeg aldrig selv bliver træt af at tilegne mig viden, og jeg elsker når det lykkes at viderebringe glæden ved at lære.  

For mig handler almendannelse og viden om at lære at stille de rigtige spørgsmål og om at lære at reflektere kritisk over videnskab og hverdagsliv.

Jeg tilslutter mig i forlængelse heraf André Gide, når han siger: ”Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it”.