SRO

Studieretningsopgaven, SRO, skriver du i midten af 2.g. Opgaven er tværfaglig, og du skriver i dine studieretningsfag. Dine lærere giver dig en opgaveformulering. Det nye ift. DHO er at skrive en diskussion, og det får du undervisning i at gøre i akademia-moduler. Du kan få vejledning i skriveperioden. Der er mundtligt forsvar af opgaven hos dine to vejledere.

Opgaven er 6-8 sider. Der kan gælde særregler for opgaver med mange tabeller, udregninger og andet formsprog. Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl. 

Faglige mål for SRO:

  • Demonstrere evne til faglig fordybelse;                      
  • Udvælge, bearbejde og strukturere deres skriftlige produkter;
  • Diskutere og perspektivere;
  • Besvare en stillet opgave fyldestgørende, så der er overensstemmelse mellem opgaveformulering og besvarelse;
  • Formulere viden overbevisende og præcist i skriftlig form;
  • Anvende vejledning før og under skrivefasen konstruktivt;
  • Kunne formulere et abstract/resumé på dansk;
  • Inddrage basale metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i det mundtlige forsvar;
  • Mundtligt formidle et fagligt arbejde og indgå i faglig dialog herom.