Resumé

Et resumé (også kaldet abstract) er en kortfattet og præcis opsummering af en større opgave, fx SRP eller SRO. Et resumé fylder typisk 10-20 linjer og indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling, de anvendte metoder/fremgangsmåder, og endelig de væsentligste resultater og konklusioner. Du skal derfor også først skrive resuméet, når du har skrevet selve opgaven. Resumeet placeres normalt lige inden indholdsfortegnelsen, og det tæller med i det samlede sideantal.

Et resumé er oftest skrevet i korte og præcise sætninger, så det ikke bliver for langt. Nedenfor følger et eksempel på gode spørgsmål at stille sig selv i skriveprocessen, samt fornuftige vendinger at anvende, når man skal skrive sit resumé:

Formål – Hvad undersøger du/hvilket problem søger du at løse?

  • Formålet med opgaven er at…
  • Denne opgave undersøger …
  • Denne opgaver søger at løse…

Metode – Hvordan løser du opgaven?

  • For at undersøge dette ...
  • Undervejs benytter jeg mig af... 

Resultater og konklusioner  – Hvad fandt du ud af?

  • Resultaterne viser at...
  • Det konkluderes at...