Længde og opsætning

Du skal overholde opgavens længdekrav for at vise, at du kan besvare opgaven inden for de opstillede rammer. Man regner længden ud ved at se på brødteksten, det vil sige den skrevne tekst UDEN forside, indholdsfortegnelse, fodnoter, litteraturliste og evt. bilag. 1 side = 2.400 tegn inklusiv mellemrum. Til gengæld tæller resumé med i sideantal.

Brug skriftstørrelse 12 i en standard skrifttype, fx Times New Roman, 1,5 linjeafstand og flydende højremargen, dvs. IKKE lige højremargen (det er mere læsevenligt, når den er flydende). Brug de præ-definerende typer til overskrifter - se hvorfor i afsnittet om indholdsfortegnelsen.