Dokumentation: Citater, parafraser og opsummering

Dokumentation: Citater, parafraser og opsummering


Når du skriver en opgave, skal det tydeligt fremgå, hvilke passager der er udtryk for dine egne analytiske pointer, fortolkninger og resultater, og hvilke passager der er udtryk for andres viden. Her er det vigtigt at understrege, at det er helt legitimt at inddrage andres viden i din opgave - i de fleste tilfælde vil det være forventeligt og med til at højne den faglige kvalitet i din opgave. Det er dog helt centralt, at du henviser korrekt samt tydeliggør, hvordan og hvorfor du bruger det i din opgave. Ved at tydeliggøre dine tanker og overvejelser, når du inddrager andres arbejde, gør du det til en selvstændig og bevidst reflekteret brug.

Så snart du bruger viden, information og data, som du ikke selv har udtænkt eller skabt, skal du efterlade et tydeligt spor gennem korrekte henvisninger. 

Dette for at din læser kan:

  • se, at du er i stand til at inddrage og trække på eksisterende viden inden for et fagligt område,
  • skelne mellem hvilke analytiske pointer, fortolkninger og resultater, der er dine egne, og hvilke, der stammer fra andre,
  • se, hvor du har din viden fra og evt. opsøge kilden,
  • afgøre hvor pålidelige dine kilder er.

Det er derfor vigtigt, at dine henvisninger er tydelige og korrekte. Du risikerer en anklage for plagiat, hvis du ikke efterlader tilstrækkelig information i henvisninger til at dine kilder kan identificeres utvetydigt.

Hvordan du laver korrekte henvisninger, kan du finde mere om under overskriften Henvisninger.

 

Citater, parafraser og opsummeringer 

Når du inddrager andres viden i din opgave, vil det typisk være gennem citater, parafraser og opsummeringer. 

Citater

Et citat gengiver den direkte ordlyd i en anden forfatters tekst. Det er nyttigt at citere, hvis du vil underbygge en idé, give et eksempel, eller hvis det originale udsagn er særlig markant.

Længden af et citat kan strække sig fra et enkelt ord til adskillige afsnit. Kortere citater (under tre linjer) sættes i citationstegn i den løbende tekst. Længere citater markeres som regel typografisk med indrykning.

Udover citationstegn eller indrykning skal alle direkte citater efterfølges af en henvisning. Læs mere om henvisninger her. Henvisninger.

Nogle gange har du måske brug for eller ønsker at citere udvalgte dele af en meget større sammenhæng eller at rette stavefejl i originalen. Det kan også være at du vil fremhæve bestemte dele af citatet gennem understregning eller kursivering eller måske ovenikøbet oversætte fra et sprog til et andet. Uanset ændringens art, skal du altid huske at gøre din læser opmærksom på dem, og du kan bruge [firkantede parenteser] og ellipser … til at gøre præcis det.

I dette opdigtede eksempel kan du se, hvordan det ville se ud, hvis du foretog en række tilpasninger i en originalkilde, som du citerer:

“Referencing is a true craft that requires a lot of practice” (Jones, 2022, s. 3)


“Referencing is a […] craft [and] requires a lot of practice (Jones, 2022, s. 3, min fremhævelse)

 

Parafraserer og opsummering

I nogle situationer kan det være nyttigt at omformulere en andens arbejde, f.eks. hvis originalen er svær at forstå eller hvis du vil uddrage et par hovedpunkter fra en meget større sammenhæng. Du kan gøre dette på to måder: enten som en parafrase eller som en opsummering.

  • En parafrase er en omformulering af et (afsnit af) dokument ord-for-ord – men med dine egne ord.
  • Et opsummering er en komprimeret version af hovedpunkterne i et dokument  – igen udtrykt med dine egne ord.

Det giver mening at bruge lidt tid på at overveje, hvorfor du ønsker at omformulere et dokument og først derefter beslutte, hvilken af de to tilgange, der tjener formålet bedst.

At parafrasere eller opsummere korrekt indbærer at bruge dine egne ord og sætningsstrukturer til at udtrykke en andens tanker og ideer. Det lyder måske nemt, men det kan faktisk være meget svært. Den bedste måde at gøre det på er at læse det originale dokument, lægge det til side og derefter formulere det du har læst og forstået med dine egne ord.

Selvom du bruger dine egne ord, er det vigtigt, at du husker at henvise til den originale kilde.
NB. Det kan være meget svært at udføre en fuldstændig præcis omskrivning på et fremmedsprog, så medmindre du er meget fortrolig med sproget, anbefaler vi at du benytter opsummering, når du vil omarbejde en andens ord.