Bilag

Hvis du henviser til eller laver grafer, udregninger, tabeller, billeder, screenshots etc., er det smart at vedlægge det som bilag. Nummerér dem, dvs. giv dem en overskrift: Bilag 1, bilag 2 etc. I din opgave kan du så henvise til (bilag 1) eller bilag 1, alt efter om du bruger parentes eller fodnoter.

Har du mange bilag, kan du lave en liste over dem, som du placerer efter din litteraturliste. Bilagene kan enten sættes ind i opgavedokumentet på de sidste sider (altså efter litteraturlisten), eller du kan uploade dem som selvstændige filer.