2015

I 2014 søgte Rysensteen Gymnasium Undervisningsministeriet om at blive godkendt som profilskole. Ansøgningen skete på baggrund af skolens målrettede arbejde med at opbygge en international profil gennem det program, vi kalder Global Citizenship Programme - et arbejde, der for alvor startede i 2011. Programmets særkende er, at det dækker alle skolens elever og alle skolens fag i gennem alle de tre år, de går her.  Ansøgningen blev skolens store glæde godkendt af ministeriet og Rysensteen har dermed siden 2015 haft ret til at kalde sig profilskole og til at optage elever på baggrund af denne profil. Siden godkendelsen har vi kontinuerligt arbejdet på at udbygge vores internationale profil, bl.a. gennem arbejdet med FNs 17 verdensmål.

Studierejse til Singapore