Tysk

Vi tilbyder tysk på A- og B-niveau som fortsættersprog, dvs. at du skal have haft tysk i folkeskolen.

B-niveau’et er et 2-årigt forløb, som du eventuelt afslutter med en mundtlig eksamen.

A-niveau’et kan du tage efter de første 2 år; eller du kan vælge tysk på A-niveau som studieretningsfag, der løber over 3 år. A-niveau’et afsluttes i begge tilfælde med en skriftlig - og evt. en mundtlig – eksamen.

Tysk tales som modersmål af ca 100 millioner indbyggere i vores nabolande, og selvom du måske ikke mærker det på din hverdag, er tysk faktisk et vigtigt kommunikationssprog for store dele af erhvervslivet, hvor gode tyskkundskaber bliver set som et stort plus.

I forbindelse med at vi læser tyske tekster af forskellige genrer og emner, arbejder vi med at udvide ordforrådet og at blive opmærksomme på de specielle sproglige strukturer. Vi har altså fokus på det talte sprog og det at kunne kommunikere med en tysktalende person.

Vi øver os gennem diverse mundtlige øvelser og udvikler derigennem  evnen til at føre en samtale og præsentere mere nuancerede problemstillinger på sproget.

Fagets områder er - foruden sproget - litteraturen og de tysksprogede landes geografi, historie og kultur.

Den tysksprogede kultur formidles så vidt muligt ved hjælp af litteratur, film og reportager på originalsproget suppleret med billeder og musik. Vi tager på ture ud af huset og går ofte i teateret eller biografen, f.eks. under de Tyske Filmdage.

Denne kulturindsigt indgår i tværfaglig europæisk sammenhæng i projektarbejder.

Du vil i 2.g blive tilbudt mulighed for udveksling med jævnaldrende tyske elever fra et Dortmund-gymnasium, en fremragende mulighed for at komme til at bruge sproget i dets naturlige omgivelser!